Productes CETIT  desplegar cercar | correu@cetit | Col·legi virtual

Productes del CETIT

cevisat Web dedicada a l'exercici de la professió
www.cevisat.cat
- Visats presencials i telemàtics
- Documentació tècnica
- Administracions públiques
ceformació Plataforma de formació online
www.ceformacio.cat
- Formació semipresencial
- Formació online
ceweb Xarxa TIC dels enginyers
www.ceweb.cetit.cat
- Creació de webs, blocs
- Servidors virtuals
- Videoconferència multipunt i S.A.T
ceconveni Ofertes i convenis
www.ceconveni.cetit.cat
- Convenis i promocions
- Ofertes entre col·legiats
- Financiació de idees
Esteu en: Skip Navigation Links> Inici> El col·legi> Informació> Atribucions> Acords


ACORDS DEL CONSELL SOBRE ATRIBUCIONS

1. Els perits/es industrials, que no han accedit a la titulació d'enginyer/a tècnic/a industrial, tenen les atribucions dels/ de les enginyers/es industrials amb les limitacions del Reial Decret Llei 37/1977.

2. Els/les perits/es industrials, que han accedit a la titulació d'enginyer/a tècnic/a industrial per convalidació, tenen les mateixes atribucions dels/ de les enginyers/es tècnics/es industrials de l'especialitat a la qual han accedit, a més de les dels enginyers industrials amb les limitacions del Reial Decret Llei 37/1977.

3. Els/ les enginyers/es tècnics/es industrials tenen atribucions plenes en la seva especialitat, atorgades per la Llei 12/86 i a més les atribucions dels/ de les enginyers/es industrials amb les limitacions descrites en el Reial Decret Llei 37/1977.

4. S'establirà, un criteri de classificació dels sectors industrials, per tal d'atribuir-los a les diferents especialitats de l'enginyeria tècnica industrial. Es proposa com a referència per aquesta tasca, el CCAE-95 i l'IAE.

5. Els col·legis d'enginyers tècnics industrials de Catalunya són responsables del control d'atribucions quan fan els visats.